Strategische personeelsplanning en arbeidsmarktdynamiek

College 5: Strategische personeelsplanning en arbeidsmarktdynamiek
Dr. Gerard Evers

  • Strategische personeelsplanning: proces, data en product
  • Duurzame inzetbaarheid en generatiemanagement
  • Arbeidsmarktdynamiek: wat mogen we verwachten

Strategische personeelsplanning (SPP), en in het kielzog daarvan thema’s als talent management, succession planning en flexibiliteit, zijn niet meer weg te denken van de agenda van lijnmanagement en HR. Mensen maken het verschil, en een goede, duurzame afstemming van de personele bezetting (aanbod) op de nu en in de nabije toekomst gewenste formatie (vraag) is meer dan ooit essentieel voor de continuïteit van organisaties. Voeg daaraan toe de structureel inkrimpende arbeidsmarkt vanwege demografie en de vraagstukken rond vergrijzing en productiviteit van oudere werknemers, en het zal duidelijk zijn dat het op een bedrijfseconomische wijze slim omgaan met het Human Capital veel te winnen valt, en dus ook te verliezen…

Strategische personeelsplanning is geen rocket science. Verre van dat. Het vraagt wel goed nadenken over tenminste drie zaken:

  • het inhoudelijke concept met de bijbehorende tools en technieken;
  • de benodigde data, dus allerlei kwantitatieve en kwalitatieve gegevens vanuit personeelsregistratiesystemen, beoordelingen en financiële gegevens;
  • het vereiste draagvlak, en daarmee het proces van SPP.

Contact

Heeft u vragen over deze collegereeks?

Maaike de Kruik
Programma manager
MaaikedeKruik@vakmedianet.nl
06 - 82 01 99 39

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.